עלות הסדרה: 120 ש"ח | הרצאה בודדת: 40 ש"ח
Facebook
YouTube
Website